Palvelut

Palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa Asemakaavoitus Aumaus- tai lantapatterointi-ilmoitus Aurausavustus Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaille Digituki Erityisvarhaiskasvatus Esiopetuksen oppilashuolto Esiopetus Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö Henkilötietojen tarkastaminen asiakastietoja sisältävistä palveluista Joustava perusopetus (JOPO) Kaikukortti Kainuun tapahtumakalenteri - Suomussalmi Kansalaisopisto Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Kirjastopalvelut Kotiseutumuseo Koulukuljetus Kouluruokailu Kulttuuriavustukset Kulttuuripalvelut Kunnallinen perhepäivähoito Kunnan viralliset ilmoitukset Kunnan vuokra-asunnot Kunnantalon kokoustilojen varaukset Kuntalaisaloite Kylien kehittämisrahasto Leirintäalueilmoitus Liikuntapalvelut Liikuntatoimen perusavustukset Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus Lukiokoulutuksen opiskeluhuolto Lukiokoulutus Maa-ainesten ottamislupa ja -ottamisilmoitus Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Maahanmuuttajien valmistava opetus Maahanmuuttopalvelut Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Matkailutoimisto Melu- ja tärinäilmoitus Nuorisotilat Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset Nuorten työpajat Nuorten Virranjakaja -remppatalli Oppilaanohjaus Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus Osa-aikainen erityisopetus Palaute Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetuksen oppilashuolto Perusopetus Purkamislupa Rakennuslupa Rakennusvalvonnan arkistopalvelut Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Talous Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Varhaiskasvatuspalvelu Vesihuolto haja-asutusalueella Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin Vesilupa Yksilöllistetty oppimäärä Yksityistieavustukset Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Yrityspalvelut, elinvoimapalvelut