Palvelut

Palvelut

Aineisto- ja tietopalvelu Suomussalmen kunnassa Asemakaavoitus Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus) Aurausavustus Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaille Digituki Eläinlääkäripalvelut Erityisvarhaiskasvatus Esiopetuksen opiskeluhuolto Esiopetus Etsivä nuorisotyö Etsivä nuorisotyö Henkilötietojen tarkastaminen asiakastietoja sisältävistä palveluista Joustava perusopetus (JOPO) Kaikukortti Kainuussa Kainuun tapahtumakalenteri - Suomussalmi Kansalaisopisto Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito Kirjastopalvelut Kotiseutumuseo Koulukuljetus Kouluruokailu Kulttuuriavustukset Kulttuuripalvelut Kunnallinen perhepäivähoito Kunnan viralliset ilmoitukset Kunnantalon kokoustilojen varaukset Kuntalaisaloite Kylien kehittämisrahasto Leirintäalueilmoitus Liikuntapalvelut Liikuntatoimen perusavustukset Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus Lukiokoulutuksen opiskeluhuolto Lukiokoulutus Maa-aineslupa ja ilmoitus Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Maahanmuuttajien valmistava opetus Maahanmuuttopalvelut Maastoliikennelain mukainen lupa Maisematyölupa Matkailutoimisto Melu- ja tärinäilmoitus Nuorisotilat Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset Nuorten työpajat Nuorten Virranjakaja -remppatalli Oppilaanohjaus Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus Osa-aikainen erityisopetus Palaute Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetuksen opiskeluhuolto Perusopetus Purkamislupa Rakennuslupa Rakennusvalvonnan arkistopalvelut Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä Suomussalmen kunnan vuokra-asunnot Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös Talous Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Varhaiskasvatuspalvelu Vesihuolto haja-asutusalueella Vesiliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin Vesilupa Yksilöllistetty oppimäärä Yksityistieavustukset Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen Ympäristölupa Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta Yrityspalvelut, elinvoimapalvelut