Lukiokoulutuksen opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja turvallisuus opiskeluaikana.

Palvelu

Lukiokoulutuksen opiskeluhuolto

Suomussalmen lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa ovat esimerkiksi lukiolaisten yhteistä hyvinvointia, kasvua ja sosiaalisia suhteita tukevat tapahtumat ja teemapäivät. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa ovat esimerkiksi psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan yksilöajat. Vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluhuollon toteutumisesta on koko henkilökunnalla.

Lukion opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät Suomussalmen kunnan järjestämä opinto-ohjauspalvelu sekä Kainuun hyvinvointialueen järjestämä opiskeluterveydenhuolto, mielenterveyshoito, kuraattori- ja psykologipalvelut. Palveluiden järjestämisestä vastaa oppilaitoksen sijaintikuntana Suomussalmen kunta. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta, ja opiskelijaa ohjataan ja tuetaan hakemaan tarvitsemiaan opiskelijahuollon palveluja. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin, kouluterveydenhoitajan tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana työpäivänä. Opiskelijoilla on päivittäin mahdollisuus päästä terveydenhoitajan vastaanotolle tarvittaessa myös ilman ajanvarausta sekä saada arkipäivisin virka-aikana yhteys perusterveydenhuoltoon. Tarvittaessa opiskelija ohjataan saamaan myös muita hyvinvointia tukevia palveluja.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Suomussalmen lukion opiskelijat

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.