Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Oppilaalle, jonka suomen kielen osaaminen ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla, opetetaan suomea S2-kielenä.

Palvelu

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä

Suomussalmella suomi toisena kielenä -opetusta annetaan molemmilla perusopetuksen kouluilla.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628