Kylien kehittämisrahasto

Suomussalmen kunnan kylien toiminnallisiin kehittämishankkeisiin tarkoitettu rahoitus.

Palvelu

Kylien kehittämisrahasto

Rahaston tarkoituksena on myöntää rahoitusta Suomussalmen kunnan kylien toiminnallisiin kehittämishankkeisiin osarahoituksena. Rahoituksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että rahoitusta voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Rahoitusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos rahoituksen myöntämistä koskevassa päätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, rahoitus katsotaan myönnetyksi hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Hyväksyttäviä menoja ovat rahoitettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannukset.

Toimintaohje

Rahoitushakemus laaditaan hakemuslomakkeelle. Hakemusasiakirjat tulee jättää tai postittaa Suomussalmen kunnan hallintopalveluihin.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:

  1. hankkeen käyttösuunnitelma ja talousarvio
  2. toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
  3. tilinpäätös edelliseltä vuodelta
  4. toimintavuoden toimintasuunnitelma sekä siihen liittyvä talousarvio

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.