Opettajana Kianta-Opistossa

Meillä Kianta-Opistossa opettaa lukuvuosittain 40-50 tuntiopettajaa, omien alojensa taitajia ja ammattilaisia. Joukossamme on käsitöiden, liikunnan, musiikin, kielten ja monen muun alan osaajia. Kiinnostaisiko sinua liittyä mukaan? Onko sinulla osaamista, jota voisit jakaa kursseillamme kansalaisopiston opiskelijoille? Ota yhteyttä rehtoriimme, siitä suunnittelu alkaa!

Tuntiopettajan työstä lyhyesti

Tuntiopettaja palkataan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Kurssien laajuudet vaihtelevat muutaman tunnin mittaisista lyhytkursseista koko lukukauden kestäviin kursseihin. Opettaja saa palkan toteutuneiden oppituntien mukaisesti. Lisäksi opetusmatkoista saa korvausta työehtosopimuksen mukaisesti.

Tuntiopettaja on tarvittaessa tilapäisesti velvollinen tekemään myös muita sellaisia opiston toiminta- ja opetussuunnitelmassa vahvistettuja tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopivaksi. Edellä mainitun muun kuin oppitunnin pituus on 60 minuuttia.

Tuntiopettajan työsuhteessa noudatamme työehtosopimusta OVTES, Osio F Liite 12 Kansalaisopisto

Tuntiopettajina meillä toimivat mm. 

Erityisliikunnan ohjaaja
Seija Huotari p. 044 578 3156

Keramiikan ja kuvataiteen opettaja
Leena Juntunen p. 040 081 2523

Tekstiilityön opettaja
Kaija Keränen p. 044 777 3169

Kudonnan ja tekstiilityön opettaja
Sinikka Keränen p. 044 777 3357

Puu- ja metallityön opettaja
Aku-Matti Partanen p. 044 777 3302

ICT:n ja mediataitojen opettaja
Aleksandra Juntunen p. 040 730 1608

Kudonnan opettaja
Pirjo Liuski p. 040 709 6248

Taideaineiden opettaja
Irina Shagidulina p. 041 750 3053

Piano, kitara, basso ja laulutuokiot
Janne Seppänen p. 040 544 7201

Harmonikka, karaoke, laulu
Jarmo Haverinen p. 050 030 0971

Henkilökunta

Rehtori
Tarja Peitsaho
puh. 044 775 3148

Opintosihteeri
Kristiina Rautiainen
puh. 044 777 3157

Palvelusihteeri
Tarja Kela
puh. 044 777 3212

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@suomussalmi.fi