Välirahoitus yhdistysten hankkeisiin

Suomussalmelaiset yhdistykset voivat hakea kunnalta väliaikaisrahoitusta. 

Suomussalmen kunnan vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä tunnistettiin tarve erilaisten yhdistysten väliaikaisrahoitukselle. Lisäksi Suomussalmen kuntastrategiassa vuosille 2022–2025 on todettu, että kunta tukee aktiivisten yhdistysten toimintaa. Siltarahoitus on käytössä useissa kunnissa ja kaupungeissa, ja sitä käytetään esimerkiksi yhdistysten investointiavustuksista pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen. Avustusten maksatus toteutuu usein jäljessä toteutuneisiin kustannuksiin nähden, mikä aiheuttaa haasteita erityisesti pienille toimijoille, kuten kyläyhdistyksille. 

Väliaikaisrahoituksella on tarkoitus kannustaa ja turvata erityisesti pienten yhdistysten osallistumista erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin sekä edesauttaa työllistämistä.

Kyse ei ole avustuksesta, vaan kunta myöntää väliaikaisrahoituksen korottomana lyhytaikaisena lainana, jonka yhdistys maksaa takaisin kunnalle viimeistään silloin, kun hankkeen loppumaksatus on valmistunut ja yhdistys on vastaanottanut viimeisen maksatuserän hanke- tai palkkatuesta. 

Väliaikaisrahoituksen myöntämisehdot: 

- yhdistys on Suomussalmella aktiivisesti toimiva, luotettavaksi todettu suomussalmelainen rekisteröity yhdistys 
- yhdistys saa myönteisen avustuspäätöksen tuen antajalta 
- toteutettava hanke on yleishyödyllinen ja se toteutetaan Suomussalmen kunnan alueella 
- siltarahoitus on enintään myönnetyn avustuksen suuruinen. Siltarahoitus maksetaan yhdistyksen tilille, kun myönteinen avustuspäätös on toimitettu Suomussalmen kunnalle 
- vakuutena kunnalle toimii myönteinen avustuspäätös. Tuen antajan avustus maksetaan suoraan kunnan tilille
- yhdistys hakee kunnalta siltarahoitusta vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä maksusuunnitelma sekä yhdistyksen edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja toimintakertomus 
- hakemukset toivotaan lähetettävän ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kunta(at)suomussalmi.fi  
- mikäli hanke ei toteudu suunnitellusti, yhdistys on velvollinen maksamaan kunnalle aiheutuneen tappion 
- hakemukset käsitellään erillisinä asioina tapauskohtaisesti harkiten 
- siltarahoituksesta tehdään sopimus kunnan ja yhdistyksen välille. 
- sopimuksen allekirjoittaa kunnanjohtaja, hallintojohtaja tai talouspäällikkö. 

Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Erno Heikkinen, puh. 044 777 33 44 tai sähköpostilla erno.heikkinen(at)suomussalmi.fi