Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön palvelu on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Lähtökohtana nuoren omat tavoitteet ja niiden tukeminen.

Palvelu

Etsivä nuorisotyö

Jos nuorella itsellään, lähipiiriin kuuluvalla tai viranomaisella tulee tunne, että nuori tarvitsee tukea, ohjausta tai elämäntilanteen selvittelyä, voit ottaa yhteyttä. Etsivän nuorisotyön palvelu on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Lähtökohtana ovat nuoren omat tavoitteet ja niiden tukeminen.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.

Toimintaohje

Suomussalmen etsivät nuorisotyöntekijät tavoittaa puhelimella, käymällä työpaja Hanslankareilla tai tulemalla työntekijän juttusille eri tapahtumissa ja kouluilla.

Ota yhteyttä etsivän nuorisotyön työntekijään omassa kunnassasi. Voit hakea etsivää nuorisotyöntekijää Into ry:n etsivähaulla.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria pääsemään koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivän nuorisotyön työntekijät ovat läsnä nuorten keskuudessa ja tarjoavat mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen keskusteluun aikuisen kanssa. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa myös yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa tai ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285