Osa-aikainen erityisopetus

Suomussalmella osa-aikaista erityisopetusta järjestetään molemmilla perusopetuksen kouluilla.

Palvelu

Osa-aikainen erityisopetus

Suomussalmella osa-aikaista erityisopetusta järjestetään molemmilla perusopetuksen kouluilla.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Toimintaohje

Ota yhteys koulun rehtoriin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628