Nuorisotilat

Suomussalmen nuorisotila - Nuokkari on kuntakeskuksessa.

Palvelu

Nuorisotilat

Suomussalmen nuorisotila on paikka missä voi viettää aikaa, pelailla pelejä ja tavata kavereita. Nuorisotilassa voi pelata tietokoneilla, pleikkarilla ja Wiillä sekä pelata pingista tai biljardia. Nuokkarilla on kaikille avointa toimintaa, kerhoja, kansainvälistä nuorisotoimintaa ja nuorisotiedotuspiste.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Nuorisotila on avoinna maanantaista perjantaihin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuoret voivat viettää aikaa ja harrastaa kunnan nuorisotiloissa. Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285