Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö pyrkii auttamaan, neuvomaan ja ohjaamaan alla 29 –vuotiaita nuoria turvallisen ja luottamuksellisen aikuiskontaktin avulla.

Palvelu

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tarjota alle 29 –vuotiaille nuorille mahdollisuus maksuttomaan luottamukselliseen ja turvalliseen aikuiskontaktiin. Yhdessä etsitään ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä pyritään auttamaan heitä eteenpäin tarvitsemiinsa yhteiskunnan palveluihin.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa apua niille nuorille, jotka sitä itse ovat vapaaehtoisia ja halukkaita vastaanottamaan. Etsivän työn ohjaaja tapaa nuoria heille sopivissa paikoissa, kuten esimerkiksi nuoren kotona, koulussa, toimistolla, virastolla, nuorisotiloilla tai kahvilassa. Ohjaaja kulkee ja tekee asioita nuoren kanssa yhdessä, muttei koskaan mitään nuoren puolesta.

Ohjaaja voi tarvittaessa lähteä asioimaan nuoren kanssa yhdessä useissa eri palveluissa, kuten Kelassa, TE –toimistossa sekä auttaa niihin liittyvien lomakkeiden ja hakemusten täytössä ja selvittelyssä.

Etsivän ohjaajan voi tavata esimerkiksi kerran viikossa kunnan nuorisotalolla Arkkolassa matalan kynnyksen periaatteella kokoontuvassa vuotiaiden nuorten päivätoimintaryhmässä. Ryhmään on tervetullut käymään kuka tahansa alle 29 -vuotias nuori. Paikalle voi tulla juttelemaan tai selvittelemään asioitaan tai ryhmän kanssa voi kahvitella, kokata, tutustua ryhmäläisiin ja päästä käymään retkillä ja luennoilla.

Ehdot ja kriteerit

Kuka tahansa alle 29 -vuotias on oikeutettu saamaan tukea tai apua kunnan etsivästä nuorisotyöstä.

Toimintaohje

Nuori tai hänen läheisensä voivat ottaa yhteyttä Hyrynsalmen etsivään nuorisotyön ohjaajaan. Etsivä ohjaaja voi ottaa myös yhteyttä nuoreen itse esimerkiksi koulun käynnin keskeytymisen jälkeen. Yhteydenoton jälkeen ohjaaja kartoittaa nuoren kanssa yhdessä tilanteen ja tekevät kiireettömästi suunnitelman eri etenemisvaihtoehdoista.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2016/20161285