Hyvinvointi

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, HYTE-työ

Kunnan toimenpiteillä ympäristöön ja palveluihin liittyen on suuri merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Kunnan yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on seurata asukkaittensa hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.

Suomussalmen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan painopistealueet ovat: 

 1. Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen – kuuntelemalla kuntalaisia vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja osallisuutta
 2. Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö – huomioidaan Suomussalmen luontoarvot, turvallisuus ja viihtyisyys päätöksenteossa
 3. Suunnitelmallinen päätöksenteko – hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta ja palvelut 

Painopisteet on kirjattu hyvinvointisuunnitelmaan ja ne pohjautuvat kuntastrategiaan ja valtakunnallisiin painopainopisteisiin.

Suomussalmella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä johtaa kunnan HYTE-ryhmä, jonka työtä koordinoi osa-aikainen hyvinvointikoordinaattori 20 prosentin työpanoksella. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä sisältyy liikuntasihteerin toimenkuvaan.  

Hyvinvointikoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä huolehtiminen yhteistyössä kunnan kaikkien hallintokuntien, muiden toimijoiden sekä paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. 

Mielenterveys- ja ehkäisevä päihdetyö ovat myös kunnan lakisääteisiä tehtäviä. Suomussalmella vastaava yhteyshenkilö on nuorisosihteeri, joka vetää ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen työryhmää. Nuorisosihteeri toimii ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisemisen yhteyshenkilönä.

Kulttuuripalvelut vahvistavat hyvinvointia, parantavat ihmisen elämänlaatua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, tarjoavat myös tilaisuuden osallistua ja tehdä itse. Kunnassa toimii kokoaikainen kulttuurituottaja. 

Laajaan hyvinvointikertomuksen 2017–2021 ja hyvinvointisuunnitelman 2022–2025 liitteinä ovat sekä ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveystyön suunnitelma että kulttuurihyvinvointisuunnitelma.  

Suomussalmen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmässä toimivat hyvinvointikoordinaattorin ohella laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat hallintojohtajan lisäksi kunnanjohtaja, elivoimajohtaja, sivistysjohtaja, tekninen johtaja ja talouspäällikkö.  Työryhmään kuuluvat myös kunnan ehkäisevän päihdetyön ja väkivallan ehkäisyn yhteyshenkilö sekä Kainuun hyvinvointialueelta terveyden edistämisen erikoissuunnittelijan ja aikuissosiaalityön vastuualuepäällikkö. 

Ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen työryhmän puheenjohtajana toimii ehkäisevän päihdetyön edistämisen ja väkivallan ehkäisemisen yhteyshenkilö, nuorisosihteeri Eija Järvenpää.

Muita työryhmän jäseniä ovat [täydennettävä]

Osallisuus ja vaikuttamistoimielimet 

Osallisuus voidaan määritellä mukanaoloksi, vaikuttamiseksi sekä huolenpidoksi ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista osalliseksi pääsemiseksi.

Osallisuutta vahvistetaan myös osallistavalla budjetoinnilla, jota Suomussalmella ensimmäisen kerran toteutettiin vuonna 2022. 

Suomussalmella lakisääteiset vaikuttamistoimielimet ovat vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto. Yhteistyö paikkakunnalla toimivien järjestöjen kanssa on kiinteä osa kunnan työtä osallisuuden tukemiseksi. Järjestöyhteyshenkilönä toimii elinvoimakoordinaattori.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 • Kainuun hyvinvointialue tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Suomussalmen kunnan aluella.

  Kainuun hyvinvointialue
 • kuvituskuvassa paloautoja.

  Kainuun pelastuslaitoksen sivut eivät enää ole Kainuun hyvinvointialueen sivustolla. Löydät ne täältä.

  Kainuun pelastuslaitos