Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaille

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

Palvelu

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaille

Suomussalmen kunnassa koulunkäyntiohjaajat toimivat pääsääntöisesti luokka-avustajina. Mikäli oppilaalla on henkilökohtaisen avustajan tarve, hänelle järjestetään henkilökohtainen avustaja.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Henkilökohtaisen avustajan tarpeesta tulee olla asiantuntijalausunto. Ota yhteys koulun rehtoriin tai sivistysjohtajaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628