Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan viralliset ilmoitukset löytyvät kunnan www-sivuilta ja kunnantalon viralliselta ilmoitustaululta.

Palvelu

Kunnan viralliset ilmoitukset

Suomussalmen kunnan viralliset kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla kunnantalon aulassa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Kunnan www-sivuilta löytyvät viralliset kuulutukset sekä kunnantalon A-rapun 1. kerroksen ilmoitustaululta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot: • kuntastrategia • hallintosääntö • talousarvio ja -suunnitelma • tilinpäätös • tarkastuslautakunnan arviointikertomus • tilintarkastuskertomus • kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset • konserniohje • luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset • luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet • palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410