Lautakunnat

Suomussalmen kunnassa toimii neljä lautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.

Kunnan keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta.

Vaalilain 13 § mukaan valtuuston on asetettava toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet 2021–2025
Terho Pelli, pj
Leena Manner, vpj
Irene Paasovaara
Pasi Manninen
Aila Viinikkala

Varajäsenet:

  1. Eero Kemppainen
  2. Eila Jokelainen-Keränen
  3. Merja-Liisa Seppänen
  4. Marjut Kyllönen
  5. Tuula M. Heikkinen
  6. Kimmo Laine
  7. Jarmo Kaartinen
  8. Jukka-Pekka Pöllänen


Vaalilautakunta valtuustossa suhteellisten vaalien toimittamista varten


Hallintosäännön 113 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen valtuustossa suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, jossa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Raimo Härkönen pj. (varajäsen Jonna Seppänen)
Janne Laatikainen vpj. (varajäsen Martti Seppänen)
Elina Falck jäsen (Sami Pihlajamaa)

Sivistyspalvelujen tehtävänä on kohottaa kuntalaisten elämänlaatua ja tiedon tasoa luomalla hyvät edellytykset monipuoliselle ja laadukkaalle koulutukselle, varhaiskasvatukselle ja vapaa-ajan harrastustoiminnalle. Sivistyspalvelut innostaa kuntalaisia elinikäiseen itsensä kehittämiseen ja monipuoliseen liikkumiseen päämääränä aktiivinen, omatoiminen ihminen.

Sivistyslautakuntaan kuuluu 11 jäsentä, kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, kansalaisopisto, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut.

Sivistyslautakunnan jäsenet
Terttu Huttu-Juntunen pj. (varajäsen Leena Manner)
Erja Helttunen vpj. (Eila Jokelainen-Keränen)
Tuula M. Heikkinen (Leena Makkonen)
Keijo Holappa (Pasi Viinikainen)
Ismo Juntunen (Mikko Pulliainen)
Mikko Juntunen (Pauli Räisänen)
Jonna Kinnunen (Aune Juntunen)
Markku Korvuo (Jarmo Pulkka)
Petri Pesonen (Jonne Heikkinen)
Jonna Seppänen (Vuokko Heikkinen)
Jukka Seppänen (Markku Pohjola)

Kunnanhallituksen edustaja Tuovi Kemppainen

Esittelijä sivistysjohtaja Teemu Piirainen
Pöytäkirjanpitäjä toimistosihteeri Irene Mäkeläinen

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan jäsenet
Timo Säkkinen, pj. (varajäsen Martti Tolonen)
Merja Kyllönen, vpj. (varajäsen Eero Schroderus)
Markus Kemppainen (Risto-Matti Pyykkönen)
Markku Koivumäki (Asta Kivijärvi)
Kirsi Manninen (Eila Jokelainen-Keränen)

Teknisen lautakunnan tehtävänä on toimivan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän asuin-, toiminta- ja elinympäristön varmistaminen. Teknisen lautakunnan toimialaan kuuluvat maankäyttö ja kaavoitus, ympäristötekniikka, tilapalvelut, liiketoiminta (varikko ja konekeskus), ruoka- ja siivouspalvelut, rakentamisen ohjaus ja valvonta, ympäristönsuojelu sekä vesi- ja viemärilaitos.

Teknisen lautakunnan jäsenet
Raimo Härkönen pj. (varajäsen Jukka-Pekka Pöllänen)
Martti Seppänen vpj. (Kari K. Heikkinen)
Satu Anttonen (Marjo Moilanen)
Arto Heikkinen (Ari Saastamoinen)
Niina R. Kinnunen (Milla Veteläinen)
Elisa Juntunen (Seija Juntunen)
Jouko Kela (Seppo Nyman)
Marjut Kyllönen (Miia Heikkinen)
Riitta Kyllönen (Marja-Liisa Holappa)
Petteri Matero (Olli-Pekka Pyykkönen)
Marko Väyrynen (Iiro Kemppainen)

Kunnanhallituksen edustaja Janne Laatikainen.

Esittelijä tekninen johtaja Niina Kinnunen.

Pöytäkirjanpitäjä toimistosihteeri Mari Kela.