Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

Oppivelvollisilla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon, jos koulumatkaan kuluisi odotuksineen kohtuuttoman paljon aikaa.

Palvelu

Oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvä majoitus

Suomussalmella ei järjestetä tällä hetkellä oppivelvollisuuden suorittamiseen liittyvää majoitusta.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Oikeus majoitukseen ja täysihoitoon syntyy, jos oppilaan päivittäinen edestakainen koulumatka odotuksineen kestää enemmän kuin kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Toimintaohje

Ota yhteys sivistysjohtajaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Oppivelvollisilla on oikeus maksuttomaan majoitukseen ja täysihoitoon, jos koulumatkaan kuluisi odotuksineen kohtuuttoman paljon aikaa. Alle 13-vuotialla tällaiseksi kohtuuttomaksi ajaksi katsotaan yhteensä kaksi ja puoli tuntia päivässä, yli 13-vuotiaalla kolme tuntia.

Majoituksessa olevilla oppilailla on oikeus maksuttomiin kotimatkoihin lomien ja viikonloppujen yhteydessä.

Majoitetut oppilaat ovat velvollisia suorittamaan majoituspaikassaan kohtuullisen määrän heille soveltuvia tehtäviä.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628