Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hanketta toteuttivat yhdessä:

          

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hanke päättyi 29.2.2024.

Kulttuurihistoriasta nostetta Suomussalmen ja Kainuun matkailuun -hankkeessa tuotteistettiin ja nostettuun esille digitaalisin välinein ja kanavilla Suomussalmen alueelle sijoittuvia kulttuurihistoriallisia tapahtumia. Tapahtumapaikoista syntyi matkailijaa ja paikallisyhteisöjä kiinnostavia ja helposti löydettäviä, tarinallistettuja kohteita, kierroksia sekä koettavia kulttuuripalveluita. Kohteiden pääpaino oli Suomussalmen kirkonkylällä ja teemoja olivat muun muassa Ilmari Kianto, Suomussalmen esihistoria ja sotahistoria.

Hankkeen päätavoitteena oli hyödyntää alueen kulttuurisia vahvuuksia monipuolisen ja ympärivuotisen kulttuurimatkailun tarjonnan lisäämiseksi sekä kotimaisille että kansainvälisille kohderyhmille ja vahvistaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta digitaalisin keinoin.

Hankkeessa toteutettiin Vaietut arktiset sodat -diginäyttely Jalonniemitaloon ja Tarinoita Kainuun korpimailta -podcast-sarja, joka löytyy Visit Suomussalmen Spotify- ja Youtube-kanavilta. Lisätietoa näistä löydät täältä ja täältä sekä alla olevia kuvakkeita klikkaamalla. 

Hankkeen projektipäällikkönä ja kokoaikaisena työntekijänä toimi Darja Korhonen.

Hankkeen toteutusaika oli 15.9.2022–29.2.2024, ja sen kokonaisbudjetti oli 149 673 €. Rahoittajana toimi Kainuun liitto, hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Suomussalmen kunta oli mukana omarahoitusosuudella. Kainuun liiton myöntämä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) rahoitusosuus oli 119 742 € (80 %), Suomussalmen kunnan rahoitus (muu julkinen rahoitus) oli 20 412 € (13,6 %) ja tuensaajan omarahoitus oli 9 519 € (6,4 %).