Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Suomussalmen kunnassa kahdella perusopetuksen koululla.

Palvelu

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Suomussalmen kunnassa kahdella perusopetuksen koululla (Ruukinkangas, Karhulanvaara). Tarvittaessa esiopetusta voidaan antaa myös varhaiskasvatuksen eri yksiköissä.

Toimintaohje

Esiopetukseen haetaan sähköisesti Suomussalmen kunnan Wilman kautta. Infokirje ja hakuohjeet postitetaan huoltajille helmi-maaliskuussa. Jos sähköinen asiointi ei jostain syystä onnistu, tulostettava hakulomake löytyy kunnan nettisivuilta. Sivistyslautakunta päättää esiopetuksen aloittavien oppilaiden lähikoulun.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628