Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Suomussalmen kunnassa kahdella perusopetuksen koululla.

Palvelu

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Suomussalmen kunnassa kahdella perusopetuksen koululla (Ruukinkangas, Karhulanvaara). Tarvittaessa esiopetusta voidaan antaa myös varhaiskasvatuksen eri yksiköissä.

Toimintaohje

Esiopetukseen haetaan sähköisesti Suomussalmen kunnan Wilman kautta. Infokirje ja hakuohjeet postitetaan huoltajille helmi-maaliskuussa. Jos sähköinen asiointi ei jostain syystä onnistu, tulostettava hakulomake löytyy kunnan nettisivuilta. Sivistyslautakunta päättää esiopetuksen aloittavien oppilaiden lähikoulun.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628