Kansalaisopisto

Kianta-Opisto on yleissivistävä oppilaitos, joka tarjoaa kaiken ikäisille mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Palvelu

Kansalaisopisto

Kianta-Opisto tarjoaa vapaa-ajan harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia Ämmänsaaren keskustassa ja Suomussalmen kunnan taajamissa sekä lapsille että aikuisille. Opetustarjonnassa on yleissivistäviä aineita, kieliä, tietotekniikkaa, musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja taideaineita. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Palvelu on maksullista. Kurssimaksut löytyvät opinto-oppaasta, jota saa toimistosta ja Suomussalmen Kunnan internet-sivulta http://www.suomussalmi.fi/kianta-opisto. Kianta-Opisto järjestää myös maksuttomia luentoja.

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Toimintaohje

Kursseille pääsy vaatii ennakkoilmoittautumisen. Palvelu on maksullista ja ilmoittautuminen on sitova.

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Kurssimaksut vaihtelevat. Kurssien hinnat on merkitty opinto-oppaaseen kurssikuvauksen yhteyteen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632

Liittyvät palvelut