Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee.

Palvelu

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta on tehtävä ilmoitus sen kunnan viranomaiselle, jonka alueella leirintäalue sijaitsee.

Ehdot ja kriteerit

Leirintäalueen pitäjän on ilmoitettava myös toiminnan oleellisista muutoksista hyvissä ajoin.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Tee kirjallinen ilmoitus leirintäalueen perustamisesta ympäristöviranomaiselle. Kirjaa ilmoitukseen tarpeelliset tiedot itsestäsi, leirintäalueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.