Omalla uralla -hanke

Omalla uralla – työurajohtamisella kohti uudistuvaa henkilöstöpolitiikkaa -hanke

Suomussalmen kunnassa on alkanut tammikuussa 2024 omalla uralla- työurajohtamisella kohti uudistuvaa henkilöstöpolitiikkaa -hanke.  

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomussalmen kunnan henkilöstön osaamista työuran eri vaiheisiin ja työkyvyn muutoksiin liittyen sekä tarjota näihin tilanteisiin selkeät ratkaisumallit. 
 
Odotettuja vaikutuksia ovat työtyytyväisyyden kehittyminen ja henkilöstön sitoutuneisuuden kasvaminen. Myös kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittyminen sekä työnantajakuvan koheneminen ovat odotettuja vaikutuksia. 

Hankkeen aikana toteutetaan työurajohtamisen käsikirja, joka toimii pohjana Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikan uudistamiselle.  

”Työurajohtamisen käsikirjan koostaminen ja kunnan henkilöstöpolitiikan päivittäminen tähän päivään ovat hankkeen tärkeimpiä tavoitteita”, tammikuun alussa hankekoordinaattorina aloittanut Mari Vesterlund kertoo.  

Molempien tekemisessä kuunnellaan henkilöstöä ja esihenkilöitä, nimenomaan heitä, joilla omia kokemuksia työurien eri vaiheista. Tulossa on esimerkiksi esihenkilötyöpajoja ja henkilöstökoulutuksia.  
 
Hankkeen aikana järjestetään myös matalan kynnyksen keskusteluapukokeilu, jonka kautta voi hakea ennaltaehkäisevää keskusteluapua työuran muutostilanteisiin. 

Keva rahoittaa hanketta 50 000 eurolla.  

Hankkeen toteutusaika 1.1.2024 - 31.12.2025.  

Hankekoordinaattorina 60 % työajalla toimii Mari Vesterlund. Marin työpiste on kunnantalolla hallintopalveluiden kerroksessa.   

Lisätietoja: 
 
Hallintojohtaja Anniina Niemelä, anniina.niemela@suomussalmi.fi 
 
Hankekoordinaattori Mari Vesterlund, mari.vesterlund@suomussalmi.fi