Eläinlääkäripalvelut

Eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkäri apua Kainuun alueella

Palvelu

Eläinlääkäripalvelut

Eläinlääkintähuolto tarjoaa peruseläinlääkäripalveluja, kuten eläinten terveyden ja sairauksien hoitoa ja muuta eläinlääkäriapua. Lisäksi eläinlääkintähuolto vastaa eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellisestä valvonnasta. Virkaeläinlääkäreiden vastuulle kuuluu myös eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinsuojelu.

Peruseläinlääkäripalveluja Kainuun alueella antavat praktikkoeläinlääkärit. Lisäksi Kainuussa toimii valvontaeläinlääkäri, jonka tehtäviin kuuluu mm. eläinsuojelu sekä hygieenikkoeläinlääkäri, joka vastaa eläinperäisiä elintarvikkeita tuottavien laitosten valvonnasta sekä eläinperäisten sivutuotteiden käytön valvonnasta.

Ehdot ja kriteerit

Peruseläinlääkäripalvelu muille kuin hyötyeläimille on kunnan vastuulla vain, jos palvelua ei muuten ole saatavilla yhteistoiminta-alueella.

Toimintaohje

Tiedot palveluista sekä kuntien eläinlääkäreiden vastaanottojen, eläinlääkäripäivystyksen, valvontaeläinlääkärin ja hygieenikkoeläinlääkärin yhteystiedot löytyvät asiointikanavien kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Eläinlääkäri veloittaa hoitotoimenpiteistä kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisen maksun. Eläinlääkärin palkkion suuruus määräytyy kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaan (Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus).

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Eläinlääkäripalveluihin kuuluvat eläimen terveydentilan ja sairauksien toteaminen ja hoito sekä eläinlääkinnällisten todistusten antaminen. Palveluihin kuuluvat myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito, ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja tarvittaessa eläimen lopetus.

Peruseläinlääkäripalvelua saa arkipäivisin virka-aikana ja kiireellistä eläinlääkäriapua kaikille kotieläimille kaikkina vuorokaudenaikoina. Alueen ympäristöterveydenhuollon järjestäjä voi tuottaa palvelut itse tai hankkia ne yksityiseltä eläinkääripalvelun tuottajalta.

Eläinlääkintähuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090765