Nuorten työpajat

Työpaja Hanslankarit tarjoaa toimintaa alle 29-vuotiaille.

Palvelu

Nuorten työpajat

Työpaja Hanslankarit on valmennusyhteisö, jonka tavoitteena on vahvistaa alle 29- vuotiaiden nuorten hyvinvointia, tunnistaa osaamista ja valmentaa kohti koulutusta ja työtä. Pajalla voi opetella erilaisia arkielämäntaitoja, kokeilla käsitöitä tai askarteluja, saada tukea jatkosuunnitelmille, kokeilla uutta ammattialaa, kasvattaa osaamistaan tai etäopiskella ammattitutkintoja sekä tutkinnon osia.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Voit päästä mukaan työpajatoimintaan, jos olet alle 29-vuotias.

Toimintaohje

Jos olet kiinnostunut Suomussalmen työpajalla työskentelemisestä, ota yhteyttä työvoimatoimistoon omaan neuvojaan, soita työpajan yksilövalmentajalle, työpajan työvalmentajille tai nuorisosihteerille. Voit myös tulla käymään työpaja Hanslankareilla.

Ota yhteyttä paikkakuntasi työpajaan, jos haluat hakeutua mukaan työpajatoimintaan. Myös viranomainen tai koulutuksen järjestäjä voi ohjata sinut työpajalle.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorten työpajalla saat tavoitteellista, tarpeittesi mukaista valmennusta. Työpajalla pääset kehittämään osaamistasi ja taitojasi käytännön tekemisen avulla.

Valmennuksen ja käytännön tekemisen tavoitteena on

  • tunnistaa ja kasvattaa osaamistasi
  • vahvistaa hyvivointiasi ja työelämävalmiuksiasi
  • tukea sinua kohti koulutusta ja työtä.

Sinulla on oikeus saada työpajassa henkilökohtainen valmennussuunnitelma.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285