Toiminta-ajatus:

Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäisille lapsille päivähoitoympäristön, jossa hän saa hoitoa ja huolenpitoa sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan myönteiseksi. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle järjestetään kuntouttavaa varhaiskasvatusta yhteistyössä muiden lapselle kuntoutusta antavien tahojen kanssa.

 

Perhepäivähoito

Pitämän alueella on yksi perhepäivähoitaja.

Sivukylillä perhepäivähoitajan kanssa tehdään yleensä määräaikainen työsopimus lapsen hoidontarpeen ajaksi. Perhepäivähoitoa koskeviin tiedusteluihin vastaa varhaiskasvatuksen johtaja.

Kotihoidon tuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Kotihoidontukea haetaan Kelalta. Lue kotihoidon tuesta lisää Kelan sivuilta (linkki avutuu uuteen välilehteen Kelan sivulle)

Ajankohtaista

Näytä lisää