Viimeisimmät vahvistuneet kaavat ja kaavamuutokset

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 24.10.2023 § 208 Salmenniemen ranta-asemakaavan muutoksen.

 

Kaavaselostus

Kaavakartta

Suomussalmen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 30.10.2023 § 48 Ämmänsaaren terveyskeskuksen alueen asemakaavan muutoksen.

 

Kaavakartta

Kaavaselostus

Luonnosvaiheen vastineet

Ehdotusvaiheen vastineet

Suomussalmen kunnanhallitus on hyväksynyt 3.10.2023 § 191 Ämmänsaaren Kurimon teollisuusalueen asemakaavan muutoksen.

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Ehdotusvaiheen vastineet 11.5.2023

Ehdotusvaiheen vastineet 14.9.2023

Luonnosvaiheen vastineet