Kunnallinen perhepäivähoito

Varhaiskasvatus.

Palvelu

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienen ryhmän, neljän lapsen varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitoa koskevat samat varhaiskasvatuksen periaatteet kuin muissa varhaiskasvatuksen palveluissa. Suomussalmen varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden varahoitoon, kun kunnallinen perhepäivähoitaja on sairauslomalla, vuosilomalla tai hoitaja tasoittaa viikkotyöaikaansa. Perhepäivähoidossa olevan lapsen varahoitopaikka on aina sama.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Toimintaohje

Kunnallista perhepäivähoitopaikkaa voi hakea sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella Varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelussa. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.

Hae varhaiskasvatuspaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen hoidossa aloittamista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotien ohella perhepäivähoidosta. Perhepäivähoito on hoitajan tai lapsen kodissa järjestettävää varhaiskasvatusta.

Perhepäivähoitajalla saa olla korkeintaan neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta ja yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan mukaan. Jokaiselle lapselle laaditaan perhepäivähoidossa varhaiskasvatussuunnitelma.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753