Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Suomussalmella Ruukinkankaan ja Karhulanvaaran kouluilla.

Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Suomussalmella Ruukinkankaan ja Karhulanvaaran kouluilla koulupäivinä klo 16.30 saakka.

Ehdot ja kriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toimintaohje

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikkaa haetaan sähköisesti Wilmassa. Hakulomake löytyy Wilman ”Hakemukset ja päätökset” -välilehdeltä. Hyväksymällä sähköisen hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä sähköisen tiedoksiannon (rasti ruutuun) saat apip-paikkapäätöksen kätevästi Wilmassa tiedoksesi. Jos sähköinen asiointi Wilmassa ei ole mahdollista, paikkaa voi hakea myös kunnan kotisivulta löytyvällä lomakkeella.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628