Nuorten Virranjakaja -remppatalli

Virranjakaja- remppatalli on alle 29- vuotiaille tarkoitettu tila, jossa voi korjata mopoja ja autoja omatoimisesti.

Palvelu

Nuorten Virranjakaja -remppatalli

Virranjakaja- remppatalli on alle 29-vuotiaiden nuorten omatoimitili, jossa voi korjata autoja ja mopoja. Tallissa on tarvittavat nosturit sekä työkalut. Avoimen talliin saa nuorisotilasta ja talli on avoinna silloin, kun nuorisotilakin on avoinna.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Käyttäjän tulee allekirjoittaa sopimus ja sitoutua noudattamaan sopimuksen ohjeita.

Toimintaohje

Virranjakaja- remppatalliin voi varata puhelimella nuoriso-ohjaajalta ja avaimen saa nuorisotilasta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuoret voivat viettää aikaa ja harrastaa kunnan nuorisotiloissa. Nuorisotiloissa on tarjolla sekä ohjattua että nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285