Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Suomussalmelaiset nuorisoyhdistykset ja nuorten itsensä muodostamat toimintaryhmät voivat hakea vuosittain kohdeavustusta toiminnan tukemiseen.

Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Suomussalmella kohdeavustusta voi hakea nuorisoyhdistykset koulutus-, leiri-, retki-, kerho- ja kansainvälisyystoimintaan, toiminnassa tarvittavien välineiden hankintaan tai uuden työmuodon kokeiluun. Kohdeavustus voi hakea myös kertaluonteisen tapahtuman järjestämiseen, mikäli tapahtuma edistää nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Kohdeavustusta voivat hakea: A: Suomussalmelainen rekisteröidyt nuorisoyhdistykset. B: Muu nuorisotyötä tekevälle järjestö tai yhteisö, jonka toiminnassa mukana olevista 2/3 on alle 29- vuotiaita suomussalmelaisia. C: Nuorten toimintaryhmä, jossa on vähintään 3 jäsentä ja vähintään 2/3 ryhmään osallistuvista tulee olla alle 29-vuotiaita suomussalmelaisia. Kohdeavustus myönnetään ennakkoon tehdyn anomuksen mukaan. Pääsääntöisesti avustus maksetaan jälkikäteen tositteiden mukaan toteutuneen toiminnan kuluihin. Samaan kohteeseen myönnetään avustusta vain kerran. Mikäli toiminnan onnistumisen edellytyksenä on saada osa avustuksesta ennen toiminnan aloittamista, nuorisosihteerillä on mahdollisuus tehdä maksatuspäätös enintään 50 % suuruisesta osasta sivistyslautakunnan myöntämästä avustuksesta.

Toimintaohje

Avustuksen julistetaan haettavaksi kerran vuodessa maaliskuussa. Seuraa paikallislehden ilmoituksia ja kunnan nettisivuja. Osa avustuksesta on jatkuvasti haettavissa. Jos haet avustusta maaliskuun jälkeen, ota yhteyttä nuorisosihteeriin ennen hakemista. Hakukaavakkeen saa nuorisotoimistosta sekä Suomussalmen kunnan nettisivuilta.