Kaivoveden tutkiminen

Vesihuolto kannustaa tutkituttamaan kaivovedet

Suomussalmen vesihuoltolaitos ei tutki yksityisten kaivojen vedenlaatua, mutta kiinteistöjen omistajia ja haltijoita kannustetaan tutkituttamaan kaivoveden laatu. 

Kaivovesi on hyvä tutkituttaa säännöllisesti noin kolmen vuoden välein, koska kaikkia laatuun vaikuttavia tekijöitä ei huomaa vettä käytettäessä. Vesi voi näyttää kirkkaalta ja maistua hyvältä, vaikka siinä olisikin haitallisia aineita. 

Kaivovedestä tulisi tehdä vesitutkimus aina, jos sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita. 

Tutkimus on tarpeellista toteuttaa aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa, kiinteistön osto- ja myyntitilanteessa sekä silloin, kun perheeseen on syntymässä lapsi. 

Vesitutkimukset ovat maksullisia, hintahaarukka on tutkimuksen laajuudesta riippuen noin 100–400 €. Lähin laboratorio on Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n (SKYT, nettiosoite vesianalyysi.fi) laboratorio Kajaanissa. Muitakin toimijoita muualta Suomesta löytyy. Lista Ruokaviraston hyväksymistä laboratorioista löytyy osoitteesta: https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/talousvesilaboratoriot/  Linkki avautuu uuteen välilehteen.

Huomaa, että vesinäyte on toimitettava laboratorioon kohtuullisen lyhyessä ajassa näytteen ottamisesta! 

Terveystarkastaja opastaa 

Kunnan terveystarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita ja neuvontaa näytteenottoon liittyvissä asioissa ja opastaa oikean tutkimuspaketin valinnassa. 

Huomaa, että Sotkamon kunta toimii vastuukuntana alueen, myös Suomussalmen, terveydensuojeluvalvonnalle. 

Talous- ja uimavesiasioissa yhteyttä voi ottaa Pertti Minkkiseen p. 044 777 3052, pertti.minkkinen(a)sotkamo.fi. 

Näytteenottopullot ja ohjeet 

Jos kaivoveden analyysin tilaa esimerkiksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:ltä, sisältyvät näytepullot tilaukseen.  

Näytepulloja ohjeineen voi Suomussalmella ostaa ainakin K-Raudasta ja Ylä-Kainuun Vesi ja lämmöstä. 

Näytteenottopulloja ja -ohjeita voi maksutta noutaa kunnantalolta, D-rapun 1. kerroksesta terveystarkastaja Pertti Minkkiseltä silloin kun hän on paikalla. Noudosta on sovittava etukäteen!  

Myös kunnan varikolta osoitteessa Lohitie 4 voi ennakkoon esim. varastonhoitaja Ossi Oikarisen, puh. 044 777 3202, kanssa sopimalla noutaa näytepulloja ohjeineen. 

Lisätietoa 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietopaketti kaivovedestä osoitteessa: https://thl.fi/aiheet/ymparistoterveys/vesi/kaivovesi  LInkki avautuu uuteen välilehteen.