Varhaiskasvatuspalvelu

Lasten varhaiskasvatus.

Palvelu

Varhaiskasvatuspalvelu

Suomussalmen kunnassa toimii 1 kunnallinen päiväkoti. Päiväkodissa on 7 eri ryhmää. Varhaiskasvatusta järjestetään 1-6-vuotiaille lapsille. Päiväkoti on pääsääntöisesti auki klo 7-17 (tarvittaessa klo 6.30-17.30) ja lisäksi on yksi päiväkotiryhmä joka tarjoaa vuorohoitoa. Päiväkodin toiminta perustuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Suomussalmen paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää. Lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa ja Suomussalmella ei ole rajattu subjektiivista varhaiskasvatusta. Huoltajan ollessa työssä tai opiskelemassa lapselle tarjotaan perheen tarpeen mukainen varhaiskasvatus. Palvelu on maksullinen. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus. Asiakasmaksuista löydät lisätietoa Suomussalmen varhaiskasvatuksen verkkosivuilta

Toimintaohje

Varhaiskasvatustoimintaan tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen hoidontarvetta. Jos hoidontarve johtuu huoltajan äkillisestä työllistymisestä, koulutuksesta tai opiskelusta, hae paikkaa viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin hoidon tarve alkaa. Varhaiskasvatushakemus on voimassa vuoden hakemuksen saapumispäivämäärästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Perheelle maksettava kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa siihen voidaanko lapselle myöntää varhaiskasvatuspaikkaa. Kuntalisän maksamisen ehtona on, ettei perheen kukaan lapsista ole varhaiskasvatuksen piirissä. Kuntouttavasta varhaiskasvatuksesta sovitaan aina erikseen.