Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen tarvitsema erityistuki.

Palvelu

Erityisvarhaiskasvatus

Lapsen tuen tarpeet pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain ja tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarvetta arvioidaan ja suunnitellaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Lähtökohtana on laaja-alainen näkemys lapsen tuen tarpeista ja niihin vastataan lapsen varhaiskasvatusta tukemalla. Tukitoimet kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/ lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Suomussalmella on yksi varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja, joka tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen muiden työntekijöiden kanssa päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Lapsen tarvitsema tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa vaihdellen yleisen, tehostetun ja erityisen tuen alueilla. Lapsen tarvitsema tuki järjestetään lapselle päiväkodissa.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Jos tuen tarve on tiedossa jo varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä erityislastentarhanopettajaan. Näin voimme yhdessä suunnitella lapsen tukea varhaiskasvatuksessa.

Palvelu on maksullinen.

Toimintaohje

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.