Liikuntatoimen perusavustukset

Liikuntalain mukaan kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen.

Palvelu

Liikuntatoimen perusavustukset

Kaikki Suomussalmella kirjoilla olevat urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset voivat hakea perusavustusta keväisin maalis-huhtikuussa. Tarkempi hakuaika ilmoitetaan kunnan nettisivuilla sekä Ylä-Kainuu lehdessä.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Suomussalmen kunnassa avustukset jaetaan pääsääntöisesti seurojen toiminnan pisteytyksen mukaan. Pisteytykseen lasketaan seuran edellisen vuoden toiminta, kuten harjoitus- ja kuntourheilutoiminta, osallistuminen kilpailutoimintaan, saavutukset sekä toimivien ohjaajien ja valmentajien määrä.

Toimintaohje

Hakemukset on osoitettava Suomussalmen sivistyslautakunnalle ja toimitettava Suomussalmen kunnan liikuntapalveluille.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kunnan tulee edistää kuntalaisten mahdollisuuksia liikunnan harjoittamiseen. Kunnan tulee muun muassa tukea paikallisia liikuntaseuroja. Liikuntajärjestöt ja -yhdistykset voivat tiedustella avustuksia toimintaansa sekä esimerkiksi liikuntatapahtumien järjestämiseen siltä kunnalta, jonka alueella ne toimivat.

Liikuntalaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390