Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin.

Palvelu

Rakennusvalvonnan arkistopalvelut

Rakennusvalvonnan asiakirjat ovat julkisia ja kenellä tahansa on oikeus tutustua niihin. Kunnilla on velvollisuus arkistoida tarpeellisiksi katsotut asiakirjat. Kunta taltioi rakennus- ja toimenpidelupien piirustukset arkistoon.

Rakennuksen suunnittelijalla on tekijänoikeuslain mukainen tekijänoikeus suunnitelmaan.

Toimintaohje

Piirustuksiin ja muihin asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvonnassa. Arkistoituja asiakirjoja voi tarvittaessa kopioida, mutta niitä ei saa ulkopuolelle lainaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Arkistoiduista asiakirjoista peritään perus/toimitusmaksu sekä kopiomaksut kunnan kopiointitaksojen mukaisesti.