Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan taloudesta ja strategisesta suunnittelusta sekä toimintojen ja talouden yhteensovittamisesta. Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus vastaa kunnan elinvoiman kehittämisestä ja elinkeinopolitiikasta sekä kunnan omistajapolitiikasta.

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Kunnanhallituksen jäsenet 2023–2025
Pentti Moilanen pj. (varajäsen Mikko Juntunen)
Merja-Liisa Seppänen 1. vpj. (Jonna Kinnunen)
Sami Pihlajamaa 2. vpj (Keijo Holappa)

Elina Falck (Miia Heikkinen)
Juha Heikkinen (Markku Korvuo)
Tuovi Kemppainen (Jonna Seppänen)
Janne Laatikainen (Jukka Seppänen)
Keijo Mulari (Mikko T. Tolonen)
Pirjo Heikkinen (Tuula M. Heikkinen)
Taina Matero (Terttu Huttu-Juntunen)
Sami Tolvanen (Petteri Matero)

Esittelijä kunnanjohtaja Erno Heikkinen

Pöytäkirjanpitäjä hallintojohtaja Anniina Niemelä

Valtuuston puheenjohtajisto voi osallistua kokouksiin.

Kokoukset pidetään seuraavina päivinä tiistaisin ja ne alkavat klo 17, ellei toisin mainita:

16.1. 
30.1. 
20.2. 
12.3. 
26.3 klo 15
9.4. 
23.4. 
7.5. 
28.5. 
11.06. 

Puheenjohtajisto kokoontuu tiistaisin klo 14 alkaen, ellei toisin mainita:

9.1.
13.2.
19.3.
Ke 24.4. klo 14
4.6.