Kesäteatterialueen vuokraus
Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoret

Kesäteatterialueen vuokraus

Suomussalmen kesäteatterin katsomo on kunnostettu vuoden 2017 aikana. Tuolloin myös katsomo on katettu ja penkit uusittu. Vuoden 2020 aikana rakennettiin katettu näyttämö ja sen yhteydessä oleva huoltorakennus. Kesästä 2021 alkaen katetut esiintymislava ja katsomo ovat mahdollistaneet kesäteatterialueen hyödyntämisen entistä paremmin erilaisissa yleisötapahtumissa, kun sään ulkoilmatapahtumille aiheuttamat riskit ovat poistuneet.

Kesän 2024 käyttövuorot!

Vuoden 2024 käyttövuorot ovat haettavina

lähetä hakemuksesi vuoden 2024 käyttövuoroista sähköpostilla:
kunta@suomussalmi.fi

Kesäteatterin kesän 2024 käyttövuorot tapahtumia varten ovat haettavana. Hakemukset kesän käyttövuoroista pyydetään toimittamaan 16.2.2024 mennessä kulttuuritoimistoon. Päätökset käyttövuoroista tehdään helmikuun loppuun mennessä. Käyttövuoroja pyritään ensisijaisesti jakamaan kesäteatteriesitysten välipäiville.

Kesän 2024 osalta alueen käytöstä kiinnostuneita pyydetään ensisijaisesti selvittämään mahdollisuutta tapahtumien järjestämiseen kesäteatteriesitysten välipäivinä. Esitysten päivämäärät löydät sivuilta http://www.teatteriretikka.net/kesateatteri.html

Alueen vuokraushinnat:

(Sivistysltk 24.11.2021 § 122)

Tapahtuman järjestäjä Hinta Varausmaksu
Ammattimaisesti toimivien järjestäjien yksittäiset tapahtumat  10 % pääsylipputuloista TAI enintään 3000 € 300 €, peritään varauksen vahvistamisen yhteydessä
Paikallisten yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen pääsymaksuttomat tilaisuudet  150 €/vrk 100 €, peritään varauksen vahvistamisen yhteydessä

Vuokrahintaan sisältyvät sähkö, vesi, jätehuolto, siivous, wc-tilojen valmistelu ja alueen rakennusten käyttö vuokra-aikana. Vuokraaja vastaa tapahtumaan liittyvistä luvista, turvallisuudesta ja alueen asianmukaisesta käytöstä sekä yleisestä siisteydestä. Tapahtuma-alueen varauksen yhteydessä vuokraaja maksaa hinnastossa määritetyn erillisen varausmaksun. Mikäli tapahtumajärjestäjä peruu tilavarauksen myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen tilaisuutta, jää varausmaksu kokonaisuudessaan vuokranantajalle. Tapahtuman toteutuessa maksettu varausmaksu hyvitetään perittävästä vuokrasta.
Kulttuuripalvelut hallinnoi ja vastaa alueen vuokraamisesta tapahtumajärjestäjille. Käyttövuoroja päätettäessä huomioidaan kesäteatteritoiminnan aiheuttamat tarpeet alueen käytölle.

KESÄTEATTERIALUEEN KÄYTÖN PERIAATTEET

(Sivistyslautakunta Sivltk 24.11.2021 § 122)
1. Kesäteatterialueen käyttövuoroista päättää kulttuurituottaja. Vuoroja haetaan hakulomakkeella kulttuuritoimesta. Hakuaika kesäkaudelle alkaa 15.11. ja päättyy 31.12. Päätökset käyttövuoroista tehdään 31.1. mennessä. Tämänkin jälkeen voi tiedustella vielä mahdollisesti vapaana olevia vuoroja teatterin esityskaudella välipäiville. Varauksien ottamista aikavälille heinäkuun alku–kesäteatterin ensi-ilta pyritään välttämään, koska tällä ajanjaksolla on kesäteatterin kriittiset valmisteluviikot. Ennen vuorojen myöntämistä kuullaan Näyttämöyhdistyksen edustajia.

2. Alueen vuokran määrää sivistyslautakunta. Vuokran suuruus käsitellään lautakunnassa ennen vuosittaisen hakuajan alkamista. Vuokran suuruudesta tiedotetaan hakuilmoituksessa. Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry ei maksa alueen käytöstä vuokraa.

3. Alueelle myönnetään pääsääntöisesti yhden vuorokauden mittaisia käyttövuoroja. Pitempiaikaisesta käytöstä tulee neuvotella erikseen hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Pitempiä käyttövuoroja myönnetään pääsääntöisesti kesäteatterin harjoituskauden ulkopuolella.

4. Alueen vuokraaja sitoutuu tekemään asianmukaiset ja vaadittavat tapahtumailmoitukset ja huolehtimaan siitä, että alueella on riittävästi järjestyksenvalvojia, liikenteen ohjaajia ja muuta henkilökuntaa. Järjestäjä vastaa alueen yleisestä siistimisestä tapahtuman päätyttyä.

5. Kunta huolehtii wc-tilojen siivouksesta, wc- ja käsipyyhepaperien ja saippuoiden yms. hankkimisesta ja toimittamisesta alueelle ennen tapahtumaa ja ko. tilojen siivouksesta tapahtuman jälkeen. Kunta huolehtii likakaivojen tyhjentämisestä tarvittaessa.

6. Tapahtuman järjestäjän käytössä on kesäteatterin lava (koko: noin 122 m²). Lavan takaosassa ovat kesäteatterin kiinteät lavasteet, joiden rakentamisessa ja mitoituksessa Näyttämöyhdistys ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon muut lavan käyttäjät. Esiintymisaluetta voidaan tarpeen vaatiessa ulottaa esiintymislavan edessä olevalle kivetysalueelle (koko: noin 110 m²) erillisillä korokeratkaisuilla, pelastusväylät huomioiden. Lavasteiden peittämiseen kunta voi lainata maisemointiverkkoa, mikäli lavasteet on tarpeen naamioida eikä tapahtuman järjestäjällä ole mahdollisuutta naamioida lavasteita muuten. Verkon lainaus sisältyy vuokraan.

7. Kunta vastaa katsomon katoksen pystyttämisestä ja purusta ja niihin liittyvistä kustannuksista. Näyttämöyhdistys vastaa pystyttämisen ja purun käytännön järjestelyistä.

[Artikkelikuva Tuula Leskinen. Kesällä 2021 kesäteatterin esitys oli nimeltään Konnat.]