Perusopetus

Suomussalmen kunta järjestää esi- ja perusopetusta kahdella koululla.

Palvelu

Perusopetus

Suomussalmen kunta järjestää esi- ja perusopetusta kahdella koululla (Ruukinkankaan koulu, Karhulanvaaran koulu)

Toimintaohje

Kun muutat paikkakunnalle ja haluat ilmoittaa lapsesi perusopetukseen, täytä kunnan nettisivuilta tulostettava lomake ja palauta se koululle tai sivistyspalveluihin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628