Talous

Talousarvio ja tilinpäätös.

Palvelu

Talous

Talousarvio kertoo kuntalaiselle kunnan toiminnallisten tavoitteiden lisäksi tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvio ja – suunnitelma on laadittu siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Siinä osoitetaan myös, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakaantuu käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma- ja rahoitusosiin. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion ennen vuoden loppua.

Kuntalainen saa tilinpäätöksestä tietoa kunnan tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Siinä on myös tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tulos- tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Asioi tästä

Toimintaohje

Kuntalainen saa tilinpäätöksestä tietoa kunnan tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomussalmen kunnan www-sivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.