Julkaisut

Konserniohje, elinvoimaohjelma, päätösten ennakkoarviointi ja muita kunnanhallituksen päätöksiä 

Julkaistu 8.11.2023 Muokattu 8.11.2023

Suomussalmen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.11.2023 kunnalle uuden konserniohjeen luonnoksen valtuuston hyväksyttäväksi seuraavassa valtuuston kokouksessa 13.11.2023. Valtuuston hyväksyttäväksi lähetetään myös joitakin kuluvan vuoden talousarviomuutoksia. 

Elinvoimaohjelma vuosille 2023–2025 toimii ohjenuorana vuosittaisia toiminnan tavoitteita asetettaessa. Elinvoimaohjelman teemat keskittyvät elinkeinojen kehittämiseen ja väestömuutokseen vaikuttamiseen. 

Kunnanhallitus hyväksyi myös ohjeen päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista ja lomakkeen sen käyttöön.  

Päätösten vaikutuksia on arvioitu yleensä sanallisesti ja luvuin. Selkeä taulukkoon tehty ennakkoarviointi asioita valmisteltaessa on kuitenkin usein tarpeen valmistelun läpinäkyvyyden lisäämiseksi ja päätöksenteon tueksi.  

Lomakkeen avulla päätöksen vaikutuksia arvioidaan ennakkoon niin kuntalaisten, ympäristön, organisaatio- ja henkilöstövaikutuksien kuin yritysvaikutusten näkökulmasta. Lisäksi lomakkeen avulla voidaan tarkastella eri vaihtoehtojen suhdetta kuntastrategiaan. 

Kun kaikkien toimielinten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi noudattaa samaa määrämuotoa, on useassa toimielimessä käsiteltävien asioiden vaikutusten arviointi helpompaa.  

Myöhemmin voidaan ottaa käyttöön erillisiä syventäviä lomakkeita erimerkiksi lapsivaikutusten arvioimiseksi.

Kokouksen koko asialista ja pöytäkirja sen tarkastamisen jälkeen löytyvät täältä

Talouspäällikön valinnasta on uutisoitu erikseen

Share page: