Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Maastoliikennelain 30 §:n mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa tai jääpeitteisellä vesialueella on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle tai alueelle, jolle on annettu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu ympäristölupa.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää maanomistajan/ vesialueen omistajan kirjallinen suostumus ja kartta josta ilmenee toiminnan sijainti ja lähimmät häiriintyvät kohteet. Maastossa tai vesialueella pidettäville kilpailuille tarvitaan usein myös meluilmoitus.

Lupahakemuksen käsittely on maksuton.

Hakemus toimitetaan Suomussalmen ympäristötarkastajalle osoitteeseen:

Suomussalmen kunta
Ympäristötarkastaja
PL 40
89601 Suomussalmi