Kuntaraha

Kuntaraha

Kunnan vuoden 2024 talousarvioon sisältyy 13 500 euron määrärahavaraus työllistämisen kuntarahalle. Kuntaraha on tarkoitettu suomussalmelaisia työttömiä työnhakijoita työllistävien yritysten, yhdistysten ja yksityisten kotitalouksien tukemiseksi.

Kuntarahalla tuetaan ja edistetään pitkäaikaistyöttömän tai työttömyyden pitkittymisen vaarassa olevien henkilöiden työllistymistä. Kuntarahaa voi käyttää myös ammattia vaihtavien tai tutkintoaan päivittävien kuntalaisten työpaikalla tapahtuvaan osaamisen parantamiseen.

Kuntarahaa voidaan myöntää Suomussalmelle sijoittuvaan:

  • Oppisopimuskoulutukseen
  • Palkkatuettuun työsuhteeseen
  • Osatyökykyisen työsuhteeseen
  • Tilapäisen suojelun piirissä olevan henkilön työsuhteeseen
  • Kotoutuja-asiakkaana olevan työsuhteeseen

Yhdelle työllistettävälle kuntarahaa voi saada enintään 2 400 euroa (400 euroa x 6 kuukautta). Kuntarahan myöntämisen edellytyksenä on, että työsuhteen kesto on vähintään kolme kuukautta ja 25 tuntia/viikko.

Kuntarahaa ei makseta työntekijän palkkakustannuksiin. Kuntarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijälle maksetaan alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Tukea saavalta työnantajalta edellytetään työllistettävän henkilön aktiivista ohjausta, tukemista ja perehdyttämistä työtehtäviin. Kuntaraha käytetään työllistettävän ohjaamisesta (esim. työnantajan käyttämä työaika), mahdollisesta kouluttamisesta tai työtehtävien räätälöimisestä (esim. toiminnan muutokset, työvälineet) työnantajalle syntyviin kustannuksiin.

  • Päätös kuntarahan myöntämisestä tehdään hakemuksen perusteella elinvoimapalveluissa.
  • Kuntarahaa ei voi hakea takautuvasti, vaan hakemus on laitettava vireille ennen työllistettävän työsuhteen alkamista.
  • Kuntaraha on harkinnanvarainen tuki. Kunta pidättää itsellään oikeuden myöntää tai olla myöntämättä kuntarahaa.

Kuntarahan hakemuslomake täällä. Printtaa ja täytä.

Täytetty hakemuslomake ja sen liitteet voi toimittaa skannattuina (kännykällä otettu selkeä kuva käy) sähköpostin liitetiedostona turvapostilla osoitteeseen miia.moilanen(at)suomussalmi.fi. Hakemus tulee lähettää viimeistään 14 arkipäivää ennen työsuhteen alkamista. Elokuussa 2024 alkavien työsuhteiden hakemukset lähetettävä ke 26.6. mennessä. 

Ohjeet turvapostin lähettämiseen:

https://www.suomussalmi.fi/fi/kunta-ja-hallinto/asiointi/turvapostin-lahettaminen

Kuntarahan maksu haetaan maksatuslomakkeella sähköpostilla miia.moilane(at)suomussalmi.fi ( ks. ohjeet turvapostin lähettämiseen). Liitteeksi kopio työsopimuksesta ja todistus palkan maksamisesta esim. palkkalaskelma. 

Kuntarahan maksatushakemus. Printtaa ja täytä.

 

Lisätiedot ja tiedustelut:

Miia Moilanen, työllisyysasiantuntija
miia.moilanen(at)suomussalmi.fi
p. 044 777 3126