Omatoimikirjasto
Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoret

Omatoimikirjasto

Tervetuloa omatoimiajalle!

Voit käydä omatoimikirjastossa varsinaisten, henkilökunnallisten aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimiaikoina voit lainata aineistoa lainausautomaatilla, noutaa varauksia, lukea lehtiä, käyttää tietokoneita tai esimerkiksi viettää aikaa. Henkilökunta ei ole paikalla omatoimiaikoina, joten uuden kirjastokortin tekeminen, tulostaminen tai maksujen maksaminen ei ole mahdollista omatoimiaikoina.

Omatoimikirjaston käyttöä varten tarvitset Kainet-kirjastokortin ja tunnusluvun. Tunnusluku on sama, jota käytetään verkkokirjastossa ja lainausautomaatilla. Tunnuksen saat henkilökunnalta. Huoltaja hakee alle 15-vuotiaille asiakkaille omatoimikirjaston käyttöoikeuden ja vastaa huollettavan kirjaston käytöstä.

 

Jokaisen omatoimikirjastoon tulijan on kirjauduttava sisään. Omatoimiajan alkaessa asiakkaan on kirjauduttava omatoimikirjastoon ulko-ovella sijaitsevasta kirjautumislaitteesta. Kirjastokortin viivakoodipuoli näytetään laitteen alapuolella olevaan infrapunavaloon. Tämän jälkeen syötetään pin-koodi. 

Lapset voivat tulla vanhempien seurassa kirjautumatta. Huomioithan, että sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä ja on velvollinen korvaamaan mahdolliset vahingot. Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Suomussalmen kunnankirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään kirjaston siisteyttä ja järjestystä.

 

Lainaa automaatilla, joka sijaitsee Galleria Kiepin sisäänkäynnillä. Varaukset voi noutaa itse palvelutiskin vierestä. Muista lainata myös noutamasi varaukset. Viivakoodin lukija on ylhäällä, joten käännä kirjastokorttisi viivakoodipuoli ylöspäin, samoin lainattavat teokset.

Omatoimiaikojen päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Omatoimikirjaston käyttö voidaan estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi. Kirjastossa on tallentava kameravalvonta, jonka käyttöön sovelletaan henkilötietolakia (523/1999).

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä henkilökuntaan. Teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta henkilökunnan ollessa paikalla. Kiinteistöön liittyvissä ongelmissa avustaa kunnan päivystysnumero 044-0344305. Hätätilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.