Hyvinvointi

Suomussalmen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmänä toimii laajennettu johtoryhmä:

Kunnanjohtaja Erno Heikkinen, pj.
Hallintojohtaja Eija Väätäinen
Sivistysjohtaja Sirpa Mikkonen
Vs. tekninen johtaja Niina Kinnunen
Talouspäällikkö Sirpa Kovalainen
Elinkeinopäällikkö Hannu Leinonen

sekä

hyvinvointikoordinaattorina hallintosihteeri
Anna Tolonen
puh. 044 777 3342
anna.tolonen@suomussalmi.fi

Kunnassa toimii ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyden edistämisen työryhmä, jonka puheenjohtaja on liikuntasihteeri Pirjo Neuvonen (ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö).