Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Ari Saastamoinen
saastamoinenam@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Matti Kotola
matti.kotola@elisanet.fi
040 073 1079

Sihteeri
hallintosihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kuvassa Suomussalmen vanhus- ja vammaisneuvosto 2021–2025. Puheenjohtaja 2021–2023 Ari Saastamoinen (edessä), Arja Heikkinen, Mikko Tolonen, Seija Seppänen, Marja-Liisa Holappa, Eija Kemppainen, Minna Saastamoinen, Asta Kinnunen, Matti Kotola (vpj.) ja Joni Kinnunen. Kuvasta puutuvat seurakunnan ja kunnan teknisten palvelujen edustaja.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Niin ikään kuntalaki velvoittaa kunnanhallituksen asettamaan vammaisneuvoston vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla riittävä edustus vammaisneuvostossa.
Vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhus- ja vammaisneuvosto 2021–2025  

Suomussalmen vuodesta 2014 toiminut vanhusneuvosto on laajennettu vanhus- ja vammaisneuvostoksi (KHALL 21.9.2021 § 205). Vanhus- ja vammaisneuvostoon pyydettiin edustajia tietyiltä tahoilta (kunta, kunnanhallitus, sote, eläkeläisjärjestöt ja vammaisjärjestöt), ja avoimella haulla pyydettiin toiminnasta kiinnostuneita ehdottamaan edustajaa.  

Kunnanhallitus on nimennyt (KHALL 19.10.2021 § 21) seuraavat jäsenet (varaedustaja suluissa) vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudelle 2021–2025: 

 • Suomussalmen Eläkeläiset ry: Marja-Liisa Holappa (Aune Juntunen) 
 • Eläkeliiton Suomussalmen yhdistys: Arja Heikkinen (Hilkka Kemppainen) 
 • Eläkeliiton Ruhtinansalmen yhdistys: Matti Kotola (Teijo Moilanen) 
 • Kajaanin seudun invalidit ry: Ari Saastamoinen (Heikki Seppänen) 
 • Suomussalmen Kehitysvammaisten Tuki ry: Eija Kemppainen (Helena Sirviö) 
 • Suomussalmen seurakunta: Tatu Ryyti (Tuula Oikarinen-Korvuo) 
 • Kainuun sote: Asta Kinnunen (Arja Manninen) vanhuspalvelut sekä 
 • Seija Seppänen (Anita Anttonen) vammaispalvelut 
 • sivistyspalvelut: kulttuurituottaja (kirjastotoimenjohtaja) 
 • tekniset palvelut: tekninen johtaja (ruokapalvelupäällikkö) 
 • Hallintosihteeri toimii vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä. 
 • Kunnanhallitus: Minna Saastamoinen (varalle Merja-Liisa Seppänen) ja Mikko Tolonen (varalle Juha Heikkinen).

Vanhusneuvoston toimintasääntö on hyväksytty kunnanhallituksessa 19.12.2017. (Päivitetään lähiaikoina)

Vanhusneuvoston tehtävät:

Kuntalain 27 §:n määrittelemien tehtävien lisäksi vanhusneuvosto

 • seuraa ikääntyneiden tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan kehitystä kunnassa
 • seuraa kunnan päätöksentekoa ikääntyneiden kannalta
 • antaa pyydettäessä lausuntoja kunnan toimielimille ikääntyneitä koskevissa asioissa
 • tekee kehittämisehdotuksia kunnanhallitukselle ja muille kunnan toimielimille ikääntyneitä koskevissa asioissa
 • tekee tarvittaessa aloitteita kunnalle ja muille viranomaiselle tai yksityisille palveluntuottajille
 • tiedottaa käsittelemistään asioista monipuolisesti eri tiedotuskanavia hyödyntäen

Vanhusneuvoston pöytäkirjat

 

Vanhustenviikon 2021 tapahtumia (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Vanhustenviikko 2019  (Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Ota yhteyttä

Puheenjohtaja
Ari Saastamoinen
saastamoinenam@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Matti Kotola
matti.kotola@elisanet.fi
040 073 1079

Sihteeri
hallintosihteeri
Anna Tolonen
anna.tolonen@suomussalmi.fi
044 777 3342

Suomussalmi