Melu- ja tärinäilmoitus

Melu- tai tärinäilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista.

Palvelu

Melu- ja tärinäilmoitus

Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua ja tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Jos toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Ehdot ja kriteerit

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on haettu ympäristölupa. Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ilmoituksia omaan talouteen liittyvistä toimista.

Toimintaohje

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava. Yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella voi ilmoittaa useampia tapahtumia.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toiminnan keston ajan.