Päivystys ja vikailmoitukset

p. 044 034 4305

Liittymis- ja sopimusasiat

Vesihuoltopäällikkö
Jukka Malinen
p. 044 567 3458
jukka.malinen(a)suomussalmi.fi

Laskutus

Palvelusihteeri
Pirjo Heikkinen
p. 044 777 3367
pirjo.an.heikkinen(a)suomussalmi.fi

Tekninen sihteeri
Maija-Liisa Huotari
p. 044 777 3370
maija-liisa.huotari(a)suomussalmi.fi

 

Vesilaitos

Vesilaitoksenhoitaja
Pasi Holappa
p. 044 567 3438
pasi.holappa(a)suomussalmi.fi

Laitosmies
Mika Pihlajamaa
p. 044 777 3029
mika.pihlajamaa(a)suomussalmi.fi

Pitämän jätevedenpuhdistamo

Puhdistamon hoitaja
Ilkka Juntunen

p. 044 020 6508
ilkka.juntunen(a)suomussalmi.fi

Laitosmies
Tero Moilanen
p. 044 022 8189
tero.moilanen(a)suomussalmi.fi

 

Talous- ja uimavesien valvonta

Suomussalmen kunnan alueella uima- ja talousvesien valvonnasta vastaa Kainuun sote, linkki. (Avautuu uuteen välilehteen Kainuun soten sivuille.)

Vesihuolto

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

VESIMITTARILUKEMAT SÄHKÖISESTI

Suomussalmen kunnan vesilaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä. Vesilaitos huolehtii siitä, että talousveden jakelu on määrällisesti ja laadullisesti häiriötöntä ja jäteveden puhdistus on lupaehtojen mukaista.

Suomussalmen vesilaitos toimittaa asiakkaille pelkästään pohjavettä. Oikaistuna kunnan vesijohtoverkosto ulottuisi kunnan päästä päähän Viitostietä pitkin, eli on 112 kilometrin pituinen.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2016 – 2021 on valmistunut.

Vesi- ja jätevesimaksut
  • vesimaksu 1,31 €/m³ (alv 24 %)
  • jätevesimaksu 3,39 €/m³ (alv 24 %)
Liittymismaksut
  • vesilaitoksen liittymismaksu 1,35 € x rakennuksen kerrosala
  • viemärilaitoksen liittymismaksu 1,92 € x rakennuksen kerrosala
Liittymismaksujen perusteena olevat rakennusten kerrosalat määräytyvät eri kiinteistöissä seuraavasti
  • omakotitalot, rakennuksen kerrosala x 5
  • rivitalot, rakennuksen kerrosala x 4
  • muut rakennukset, rakennuksen kerrosala x 3
Vesihuoltolaitoksen palvelu- ja tuntihinnasto 1.6.2022 lähtien
Lomakkeet:

 

Vesihuoltolaitoksen liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot ja yleiset toimitusehdot

Suomussalmen kunnan vesihuoltolaitos on päivittänyt vesilaitosyhdistyksen mallin mukaisesti liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehdot sekä yleiset toimitusehdot. Tekninen lautakunta on hyväksynyt ne kokouksessa 8.4.2021 § 39.

Kiinteistöjen padotuskorkeus

Padotuskorkeuden tyyppipiirustus

Talousveden testausseloste

Käyttötarkkailu, Haverisen ja Hietasärkän vedenottamo 5.10.2021

Käyttötarkkailu, Haverisen ja Hietasärkän vedenottamo 17.8.2021

Käyttötarkkailu, Haverisen ja Hietasärkän vedenottamo 4.5.2021

Käyttötarkkailu, Haverinen, Varisjärvi, Hietasärkkä 3.11.2020

 

Päivystys ja vikailmoitukset

p. 044 034 4305

Liittymis- ja sopimusasiat

Vesihuoltopäällikkö
Jukka Malinen
p. 044 567 3458
jukka.malinen(a)suomussalmi.fi

Laskutus

Palvelusihteeri
Pirjo Heikkinen
p. 044 777 3367
pirjo.an.heikkinen(a)suomussalmi.fi

Tekninen sihteeri
Maija-Liisa Huotari
p. 044 777 3370
maija-liisa.huotari(a)suomussalmi.fi

 

Vesilaitos

Vesilaitoksenhoitaja
Pasi Holappa
p. 044 567 3438
pasi.holappa(a)suomussalmi.fi

Laitosmies
Mika Pihlajamaa
p. 044 777 3029
mika.pihlajamaa(a)suomussalmi.fi

Pitämän jätevedenpuhdistamo

Puhdistamon hoitaja
Ilkka Juntunen

p. 044 020 6508
ilkka.juntunen(a)suomussalmi.fi

Laitosmies
Tero Moilanen
p. 044 022 8189
tero.moilanen(a)suomussalmi.fi

 

Talous- ja uimavesien valvonta

Suomussalmen kunnan alueella uima- ja talousvesien valvonnasta vastaa Kainuun sote, linkki. (Avautuu uuteen välilehteen Kainuun soten sivuille.)

Suomussalmi