Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennus- ja ympäristövalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on hyvän rakentamistavan edistäminen ja asuinympäristön parantaminen. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtia osaltaan, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii kunnassa myös rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Suomussalmen kunnan ympäristöviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja viranhaltijatehtäviä hoitavat ympäristötarkastajat.