Julkaisut

Päivitetty varoitus heikoista jäistä Ruokojärvellä ja Jumalisjärvellä

Julkaistu 21.11.2023 Muokattu 21.11.2023
kartta

Suomussalmen kunta jatkaa vesistöjen kunnostushankeen puitteissa hapetusta Ruokojärvellä ja Jumalisjärvellä. Hapetinlaitteiden ympärille muodostuu sula-alue, joka voi ulottua pitkälle hapetinlaitteesta. 

Ruokojärven hapetinlaitteiden läheisyyteen muodostuvan sulan ja heikon jään alueen ympärille on merkitty perjantaina 17.11. varoalue. Varoalueen raja on merkitty havutuksella, varonauhoin ja heijastimin varustellulla lippusiimalla. Itäpuoleinen hapetinlaite on kytketty pois toiminnasta, koska sen muodostama heikon jään alue poikkeaa merkittävästi edellistalvisesta. Suljetun hapetinlaitteen ympärillä oleva varoaluemerkintä kerätään pois kun jäät ovat vahvistuneet riittävästi.
 
Varoalueitten läheisyyteenkään ei ole syytä mennä ilman varmistusta. Myöhemminkään talvella hapetinlaitteiden ja varoalueen läheisyyteen ei ole syytä mennä.
 
Hapettimien summittainen sijainti näkyy alla olevalla kartalla.
 
16.11.2023 julkaistu uutinen on päivitetty 21.11.2023.

 

Share page: