Julkaisut

Suomussalmen Taitotehdas -hanke tuo ammatillisen koulutuksen takaisin Suomussalmelle

Julkaistu 24.4.2024 Muokattu 24.4.2024

Suomussalmella lanseerataan uusi ammatillisen koulutuksen toimintamalli yhteistyössä Suomussalmen kunnan, Kainuun ammattiopiston (KAO) ja paikallisten yritysten kanssa. Suomussalmen Taitotehdas -hankkeen tavoitteena on tarjota yksilöllisiä ammatillisia koulutuspolkuja ja edistää osaavan työvoiman saantia Suomussalmella. 

Suomussalmen Taitotehdas tarjoaa nuorille, työttömille ja alaa vaihtaville mahdollisuuden hankkia työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista, joka puolestaan edistää työnantajia saamaan osaavaa työvoimaa. Tällä hetkellä pitkät välimatkat Suomussalmelta lähimpiin ammattiopistojen toimipaikkoihin aiheuttavat haasteita ammatillisen tutkintojen suorittamiseen. Suomussalmen Taitotehdas -hankkeen avulla voidaan tarjota nykyistä kattavammat opiskelumahdollisuudet Suomussalmella ja lähiympäristössä asuville.  

Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa Kainuun ammattiopistossa opiskeleville nuorille ja aikuisille tarjotaan ohjausta ja tukea opintoihin paikallisesti Suomussalmella. Opintojen joustavuus mahdollistaa monelle työttömälle tai työttömyysuhan alla olevalle mahdollisuuden kouluttautua uudelle alalle. Hankkeen aikana opiskelija kerryttää ammattitaitoaan käytännönläheisillä työssäoppimisjaksoilla joko koulutus- tai oppisopimuksella. Valmistumisen jälkeen tai jo opintojen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus työllistyä omalla paikkakunnalla toimivaan yritykseen.  

Toimintakonseptin rakentaminen perustuu Suomussalmen kunnan ja Kainuun ammattiopiston hankeyhteistyöhön, jossa Suomussalmen kunta vastaa hankkeen koordinoinnista ja tilojen järjestämisestä sekä omalta osaltaan työelämäyhteistyöstä.  Kainuun ammattiopisto järjestää Taitotehdas -hankeen opiskelijoille ammatillisen opetuksen ja laatii opiskelijoiden kanssa yksilölliset opintopolut opiskeluiden ajaksi sekä toteuttaa omalta osaltaan työelämäyhteistyötä. Tavoitteena on, että Suomussalmen Taitotehdas -toiminta jäisi pysyväksi toimintamalliksi Suomussalmelle hankkeen päätyttyä.  

Suomussalmen kunnan osalta hankkeesta vastaa elinvoimapalvelut. Hanke kestää kolme vuotta (1.5.2024–30.4.2027) ja hankkeen rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tavoitteena on, että Suomussalmen Taitotehdas jäisi pysyväksi toimintamalliksi Suomussalmelle hankkeen päätyttyä. 

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, ammatillinen opettaja ja yhteisten opintojen opettaja. Suomussalmen Taitotehdas –hankkeen opiskelijat ovat Kainuun ammattiopiston (KAO) opiskelijoita. Haku KAOn opiskelijaksi tapahtuu yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Suomussalmen Taitotehtaan opiskelijaksi voi siirtyä jo Kainuun ammattiopistossa oleva opiskelija. 

Lisätietoa hankkeesta:  

Suomussalmen kunnan elinvoimajohtaja Jonne Maaninka, p. 040 688 4480, jonne.maaninka(a)suomussalmi.fi

Suomussalmen kunnan työllisyysasiantuntija Miia Moilanen, p. 044 777 3126, miia.moilanen(a)suomussalmi.fi 

Share page: