Julkaisut

Rajaseutu ry jakoi avustuksia

Julkaistu 3.6.2024 Muokattu 6.6.2024

Rajaseutu ry myönsi kainuulaisille yhdistyksille tukea paikallisten asukkaiden hyvinvointia edistävään toimintaan. Suomussalmelta tukea saivat Ilmari Kianto -seura, Kerälän ympäristön maatalousnaiset, Lapintien kyläseura, Vaaranniva ry ja Vuokin kyläyhdistys.

Ilmari Kianto -seura sai avustusta Turjanlinnan polkuhankkeeseen. Avustuksen turvin uudistettiin polun opasteita, kylttien tolppia ja panostettiin säänkestäviin mainosmateriaaleihin, kuten kyltteihin, tarroihin ja maaleihin. Polun uudistus valmistui nyt juuri Kiannon juhlavuodeksi, ja polkua voi käyttää suvun ja maanomistajien luvalla. Toinen lyhyempi polku Turjanlinnasta johtaa Kullanperän lähteelle. Poluille järjestetään tulevana kesänä useita opastettuja retkiä Turjanlinnan maisemiin ja uudistukset tuovat mukavan lisän Suomussalmen kulttuurimatkailun ja Turjanlinnan kävijöiden tarjontaan.

Kerälän ympäristön maatalousnaiset ry sai tukea toimintaan, jossa tavoitteena on edistää Suomussalmelle muuttaneiden kiintiöpakolaisten kotoutumista, vahvistaa heidän suomen kielen osaamistaan ja tutustuttaa heitä suomalaiseen ruokaan ja leivontaan. Tämä toteutetaan ruoka- ja leivontakurssien avulla. Kustannuksia muodostuu raaka-aineista ja reseptien kokoamisesta. Yhdistys hyödyntää kursseissa yhdistysten yhteisessä käytössä olevaa Kumppanuustaloa ja työpalvelukeskus Miilun keittiötä. Kurssit on tarkoitus toteuttaa kesän ja syksyn aikana, jolloin mahdollisuudet luonnonmarjojen ja puutarhan tuotteiden hyödyntämiseen ovat parhaimmillaan.

Vaaranniva ry:n saamasta avustuksesta hyötyvät Vaarannivan asukkaiden lisäksi Näljängän, Pyhäkylän ja Vääkiön kylien asukkaat. Avustuksen turvin entisessä Näljängän kirkossa järjestetään syyskauden aikana neljä tapaamista (1 kerta/kk), jolloin pelataan bingoa muutama kierros ja juodaan kahvit kuulumisia vaihdellen. Lisäksi jokaiseen tapaamiseen sisältyy joko kulttuuripainotteinen tai hyvinvointia sekä kotona asumista tukeva tiedollinen osio. Tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille, ainoastaan bingosta ja kahvista peritään pieni maksu. Yhteistyöhön on tähän mennessä lupautunut ainakin SPR:n Suomussalmen osasto järjestämällä terveyspisteen ja sydäniskurin esittelyn. 

Vuokin kyläyhdistyksen tarkoitus on saamansa avustuksen turvin järjestää perinteisiin liittyviä tapahtumia ja kursseja kuten pettuleipäjauhon tekonäytös, hapanjuurileivontakurssi ja neulakinnaskurssi. Neulakinnaskurssilla opetellaan vanha käsityötekniikka, jolla nimensä mukaisesti voi neuloa kintaita, mutta myös sukkia, säärystimiä, päähineitä ja villapaitoja. Suomessa neulakinnastekniikan perinne on säilynyt katkeamattomana Karjalassa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Vielä sotien jälkeen 1950-luvulla neulakintaiden valmistus oli edellä mainituilla alueilla melko tavallista, mutta vaikka tekijät ovat harventuneet, taito on kuitenkin yhä siirtynyt eteenpäin. Ennen vanhaan neulakintaat ovat kestävyytensä ja lämpimyytensä vuoksi olleet arvostettuja, ja niitä on käytetty jopa maksuvälineinä. Hanke tukee paikallisten perinteiden arvostusta ja osaamista sekä myös varautumista. Hankkeen tavoitteena on perinteisen tiedon ja taidon säilyttäminen ja niiden siirtäminen seuraaville sukupolville. Omalta osaltaan tämä edistää myös omavaraista ja kestävää elämäntapaa.   

Artikkelia päivitetty 6.6.2024 Ilmari Kianto -seuran avustuksen osalta.

Share page: