Julkaisut

Kunta etsii operaattoria Hossan polttoainejakeluun

Julkaistu 15.6.2023 Muokattu 16.6.2023

Kunta kutsuu nyt polttoainejakelutoiminnan operoimisesta kiinnostuneet yritykset tai yhteisöt ilmoittamaan kiinnostuksestaan kuntaan 25.6.2023 mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneiden ilmoittautumisten perusteella kunta kutsuu ilmoittautuneet tahot neuvottelumenettelyyn polttoainejakelua koskevan käyttöoikeussopimuksen tekemiseksi ja operaattorin valitsemiseksi. Neuvotteluun kutsutaan enintään kolme osallistujaa. Neuvottelukutsun yhteydessä kunta pyytää osallistujilta alustavat tarjoukset. Kunta pidättää mahdollisuuden tehdä hankintapäätös myös suoraan alustavien tarjousten perusteella.

Neuvottelut etenevät vaiheittain ja kunta voi kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin perusteella rajata neuvottelun edetessä neuvottelukumppaneiden määrää. Kokonaistaloudellisen arvioinnin ensisijaisena perusteena on kunnan ja tulevan operaattorin välinen vuokrahinta käyttöoikeussopimuksen kohteena olevasta polttoaineasemasta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa huomioidaan myös tulevan operaattorin valmius ylläpitää polttoainejakelua keskeytyksettä sopimuskauden aikana. Tarjouksen jättävien toimijoiden taloudellista ja rahoituksellista tilannetta arvioidaan osana kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointia.

Ilmoittautumiset neuvottelumenettelyyn tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen kunta(at)suomussalmi.fi.

Ilmoittautumiseen tulee liittää seuraavat tiedot:
– kaupparekisterissä oleva yrityksen toiminimi ja y-tunnus
– yhteyshenkilön koko nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

Lisätietoja neuvottelumenettelystä antaa:
elinvoimajohtaja Jonne Maaninka, jonne.maaninka(at)suomussalmi.fi, p. 040 688 4480

Share page: